wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres produktów i usług

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne doradztwo


Moduły komunikacyjne

Moduł komunikacyjny MT202

MT-202 umożliwia łatwą, bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń inteligentnych (sterowniki PLC, układy wejść/wyjść, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. Wykorzystanie modułu MT-202 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych, sprawdzania poprawności dostarczenia ramek. Co więcej, współpraca modułu MT-202 z urządzeniem zewnętrznym nie wymaga żadnej ingerencji w konfigurację czy oprogramowanie aplikacyjne tego urządzenia. MT-202 może pełnić funkcję lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenie zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby (wejścia, wyjścia, wejścia analogowe, rejestry i flagi wewnętrzne). W pamięci MT-202 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartości analogowych, spełnienia warunków logicznych z wykorzystaniem wartości bezpośrednich i agregowanych. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika:

jako odpowiedź na zapytanie,

samodzielnie w określonych momentach czasu,

samodzielnie w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znacząca zmiana wartości analogowej, spełnione wyrażenie logiczne itp.).

Dzięki transmisji zdarzeniowej możliwe jest tworzenie dowolnie dużych i dowolnie odległych systemów bezprzewodowych o dużej rozdzielczości czasu i krótkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo oszczędnej transmisji GPRS.

MT-202 - znacznie więcej niż modem GPRS

Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe,

Zegar czasu rzeczywistego (RTC),

Konwerter protokółów transmisji,

Wbudowana funkcjonalność Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych,

Mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych,

FlexSerial - tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego,

Router pakietów,

System ochrony dostępu,

System samodzielnego logowania do sieci GPRS,

System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,

Układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych),

Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS i wysyłania wiadomości SMS,

Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS,

Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, szeroki zakres napięć zasilania (10,8…36 VDC lub 24 VAC), izolowany port RS232/422/485, rozłączane listwy zaciskowe, wykrywanie zaniku zasilania podstawowego.

Z modułem MT-202 dostarczane jest nieodpłatnie:

oprogramowanie do zdalnej i lokalnej konfiguracji oraz do programowania modułu,

oprogramowanie komunikacyjne do zbierania danych przez moduł telemetryczny, modem GPRS, router GPRS lub internet. Oprogramowanie udostępnia dane poprzez standardowe interfejsy OPC, ODBC (bezpośredni zapis do relacyjnej bazy danych) oraz poprzez pliki CSV.

Moduł komunikacyjny MT251

MT-251 to nowa jednostka z rodziny modułów profesjonalnych Inventii, wykorzystująca zalety znanej od lat bramy komunikacyjnej MT-202 i wzbogacona o port Ethernet. MT-251 umożliwia bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS/UMTS urządzeń pomiarowych, sterowników PLC, układów wejść/wyjść, paneli operatorskich wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS232/485 lub port Ethernet a także stacji komputerowych systemów wizualizacji i gromadzenia danych. Wykorzystanie modułu MT-251 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS/UMTS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych oraz sprawdzania poprawności dostarczania danych. MT-251 może pełnić rolę lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenia zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby. Moduł może współpracować z systemem nadrzędnym kierującym pakiety danych z pytaniami bądź rozkazami na jego jeden ze zdefiniowanych portów szeregowych bądź port Ethernet. W pamięci MT-251 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, zmian wartości rejestrów odczytanych z zewnętrznych urządzeń. W oparciu o wewnętrzny program użytkownika wartości odczytane z urządzenia mogą być bezpośrednio poddane lokalnej analizie. Na podstawie wyników obliczeń moduł MT-251 może przekazać dane z obiektu wykorzystując transmisję pakietową GPRS/UMTS lub krótkie wiadomości tekstowych SMS. Dzięki zastosowaniu portu Ethernet moduł MT-251 może być dołączany do lokalnych sieci LAN wymieniając dane w wybranym protokole sieciowym z pozostałymi terminalami systemu np. w serwerowniach, systemach klimatyzacji, systemach automatyki budynkowej, etc. Oprócz funkcji komunikacyjnych i obliczeniowych jednostka MT-251 umożliwia rejestrowanie dużych ilości danych z opcją zapisu na karcie pamięci microSD. Brama komunikacyjna MT-251 posiada także wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatora zewnętrznego, zapewniającego podtrzymanie napięcia i bezprzerwową pracę modułu w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Konstrukcja sprzętowa MT-251 oprócz interfejsów szeregowych oraz portu Ethernet udostępnia parę zacisków, która może być skonfigurowana jako wejście binarne/licznikowe lub wyjście binarne. Dzięki temu do modułu można podłączyć dodatkowy sygnał dwustanowy/alarmowy, zliczać impulsy, a także sterować urządzeniem zewnętrznym (np. wykonać sprzętowy reset urządzenia pomiarowego).

Moduł MT-251 może znaleźć zastosowanie nie tylko jako element oddalonych obiektów telemetrycznych integrujący różne urządzenia zewnętrzne, ale także jako centralna brama komunikacyjna dla systemów telemetrycznych średniej wielkości pracujących w prywatnej sieci APN, zapewniająca poprzez port Ethernet dwustronną komunikację pomiędzy stacją komputerową (stacja operatorska systemu SCADA, serwer gromadzący dane) a obiektami telemetrycznymi.Moduł telemetryczny MT-251 to znacznie więcej niż router z modemem GPRS/UMTS:

1 wejście/wyjście binarne, izolacja galwaniczna

2 porty szeregowe dla urządzeń zewnętrznych (RS-232 z kontrolą przepływu RTC/CTS, RS-485 - opcja CAN)

Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe

Izolowany układ zasilania

Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sec zapisujący zdarzenia na karcie pamięci micro SD

16 liczników ogólnego przeznaczenia

Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)

Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Konwerter protokołów transmisji

Wbudowana funkcja Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych

FlexSerial - tryb programowej obsługi dowolnego protokołu szeregowego

Router pakietów

System ochrony dostępu

System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED

Układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych)

Procesor zdarzeniowej transmisji danych i wysyłania wiadomości SMS

Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS/UMTS

Szeroki zakres napięć zasilania (18…55 VDC)

Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, sprężynowe terminale zaciskowe


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 668 486 897

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i szerokie doświadczenie, znamy od podszewki problemy występujące w zakładach wodno-kanalizacyjnych, dlatego możemy zaoferować produkty, które realnie je rozwiązują.

Firma ZAWWATER została założona w 2012 roku. Od początku skupiamy się na takich zagadnieniach jak: automatyzacja procesów oraz ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych.

Oferujemy szeroki wybór produktów takich jak zawory regulacyjne, sterowniki zaworów, przepływomierze, rejestratory danych, a także usług serwisowych, pomiarowych, weryfikacyjnych i innych.

Nasza wyspecjalizowana i doświadczona kadra zawsze chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania, a także doradzi w wyborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.